• -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2216
 • -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2218
 • -05-18
 • -05-18 2219
 • -05-18
 • -05-18 2220
 • -05-18
 • -05-18
Nézsa cimer

Hírek

2007 hírei

vissza 102

Tartalom

Sikerek az iskolában | Oltárszentelés volt 2007. január 27-én a templomban | A vihar Nézsán is okozott károkat - mi legyen a gesztenyefákkal? | Gyurkó Gábor esperes plébános atyára emlékeztünk születésének 100. évfordulóján | A csömöri RUBEOLA FC vendége volt a nézsai csapat | Pulitzer díjas nézsai | Az 1848. március 15-i eseményekre emlékezett községünk | Tavaszi nagytakarítási felhívás | Ifjú korcsolyázónk | Iskolaszínház | Tavaszi nagytakarítás - beszámoló  | Jótékonysági Táncgála | Indulás a közös útra - találkozás a hegytetőn | Szlovák vers-, próza- és énekverseny | Természetvédelmi verseny | Falunap 2007 | Megújult Nepomuki Szent János nézsai szobra | Lett egy termünk... és ezzel nagy fába vágtuk a fejszénket | Missziós év, Budapest, Máriaremete | Szüreti felvonulás, táncgála és bál | Óvodások és felnőttek közös játéka a "Hungaroring Adventure Park Mogyoród" szervezésében

Sikerek az iskolában

2007. január 12-én zajlott le a Zrínyi Ilona matematika verseny háziversenye, melynek győztesei:
3. osztály: Szabó Márton
4. osztály: Kucsera Boglárka
5. osztály: Szavlik Fruzsina
6. osztály: Lestyán Balázs
7. osztály: Zomborka Máté
8. osztály: Laczkovszki Eszter
Ők képviselik iskolánkat a megyei versenyen.
Gratulálunk nekik!
A Szendehelyen, január 18-án megrendezett teremlabdarúgó tornán ("Futsal torna") a nézsai iskola csapata első helyezést ért el.
Gratulálunk a csapat tagjainak és a felkészítő tanáraiknak, Koncz Istvánnak és Németh Gábornak

105

Oltárszentelés volt 2007. január 27-én a templomban

Nem mindennapi esemény helyszíne volt a nézsai templom 2007. január 27-én. Templomunk új kőoltárt kapott.
A szombati szentmise keretében Dr Beer Miklós püspök atya szentelte fel az új oltárt, és helyezte el benne Szent Jusztinusz ereklyéjét.
- Könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg ezt az oltárt és áldásával megtisztuljunk mi is - mondta dr. Beer Miklós. - Bármi történik is az életünkben, a Jóisten személyesen szeret bennünket és mindannyian fontosak vagyunk neki - hangsúlyozta.
A szentelés során szentelt olajat öntöttek a Krisztus öt sebét jelképező öt keresztalakba, majd ezek mindegyikére máglyát jelképező gyertyakereszt került, közepén tömjénel. Miután a gyertyák leégtek, Tömjénnel megfüstölték az új oltárt.
Mivel az oltár köve Krisztus testét jelképezi, ezt is lenvászon-terítővel terítették le, csakúgy, mint Krisztus keresztről levett testét.
"A felszentelt új kőoltár legyen a hívők számára egy fogódzó, egy biztos pont, hogy akármikor eljönnek a templomba és részt vesznek a szentmisén, mindig érezzék, hogy Isten jelen van, hiszen Jézus megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig".
S hogy ki volt Szent Jusztinusz vértanú, az Új Ember archívumában ezt találtuk róla:
Jusztinusz a II. század elején pogány családból született a szamariai Szichemben (ma Nablus). A pogány bölcseleti iskolákban nem találta meg Istent. Megtérve sokat írt a vallás védelmében. Két Apológiája és a Dialógus a zsidó Trifonnal című párbeszéde maradt csak fenn. Társaival együtt vértanúságot szenvedett Rómában Marcus Aurelius idején, 165 körül.
A szenteket - elfogatásuk után - Rómába hurcolták Rusztikusz prefektus elé. Midőn a törvényszék elé állították őket, Rusztikusz prefektus így szólt Jusztinuszhoz: "Mindenekelőtt tégy hitet az istenekre, és kövesd a császári parancsokat." Jusztinusz felelt: "Bíróság elé állítani és elfogatni senkit sem lehet azért, mert engedelmeskedünk Üdvözítőnk, Jézus Krisztus parancsainak."
Erre Rusztikusz megkérdezte: "Miféle tanokat vallasz?" Jusztinusz így felelt: "Bár iparkodtam megismerni mindenféle tant, de csak a keresztények igaz tanításához csatlakoztam: ennek igazságait csupán azok nem fogadják el, akik tévedésekben botorkálnak."
(A Szent Jusztinusz és társai vértanúságáról készült aktákból)

105

A vihar Nézsán is okozott károkat - mi legyen a gesztenyefákkal?

A legutóbbi, ezév január 29-i viharos idő újra figyelmeztetett: bármennyire is sajnáljuk, a park gesztenyefái előregedtek, és egyre kevésbé képesek ellenállni az időjárás viszontagságainak.
Az orvosi rendelő előtti egyik fa tetejéről egy vastag ág zuhant a villanyvezetékre.
A drótok épségben maradtak, viszont a vasbeton oszlop elpattant, kirántotta az orvosi rendelő és a gyógyszertár tető-babáját és áram nélkül maradt nem egy lakóház.
Mindig fájdalom, ha egy fát ki kell vágni, pláne, ha az egy olyan fa, mint a park gesztenyefái.
Ám azt is látni kell, hogy ezek a fák sajnos betegek lettek, kiöregedtek, és ez a két tényező együtt balesetveszélyt jelent.
Most szerencsére senki nem járt arra, amikor az ág lezuhant. De nem mindig volt ekkora szerencsénk, és történt súlyos sérülés egy-egy ág letörésekor.
Nem szabad megvárni, hogy a mostaninál súlyosabb, személyi sérüléssel járó baleset következzen be a kastély és a fogorvosi rendelő közötti igen forgalmas járdaszakaszon. Tetszik vagy nem, de ki kell vágni a gesztenyefákat. Sajnos nem tudhatjuk, az egészséges kéreg alatt hol van korhadt, pudvás törzs.
Az első fa-pótló akcióra tavaly már sor került, amikor Rapavi Tibor adtományozott facsemetéket a falunak.
Most újabb akcióra, akciókra van szükség, hogy a kivágott fák helyébe új csemetéket ültethessünk - mert a fasor hozzátartozik a falu, a par képéhez, és ha már vágunk, akkor arról is gondoskodni szeretnénk, hogy újjá is éledjen ez a látványosság.
Ha lesz ilyen célra is felhasznnálható pályázati lehetősége az önkormányzatnak, akor biztos, hogy fogunk is élni vele, és nyújtunk be pályázatot.
Ám talán nem kellene megvárni, lesz-e pályázat. A lakosság is tehet valamit az ügy érdekében: fogjunk össze és teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy fiatal, egészséges csemetéket vehessünk az öreg, beteg fák helyébe.
Mi jelentheti ezt az öszefogást? Pénzadomány, facsemete-ajándék, és rendezhetünk egy olyan jótékonysági eseményt - kórushangverseny, zenei koncert - aminek a bevételét erre a célra fordítjuk... és így mindenki érezheti: ő is tett valamit a faluért.

105

Gyurkó Gábor esperes plébános atyára emlékeztünk születésének 100. évfordulóján

Több száz résztvevő emlékezett a nézsai temetőben rendezett emlékünnepségen Gyurkó Gábor esperes plébános születésének századik évfordulójára.
A megemlékező szentmisét Dr. Beer Miklós, a váci egyházmegye püspöke celebrálta a megjelent, Gábor atyát ismerő plébánosok közreműködésével. A Püspök Úr méltatta a több, mint negyven évig Nógrád területén szolgáló paptárs érdemeit, életútját. Kilenc évig szolgált Terényben és Szanda, Szandaváralja fíliákban, később Nézsán a plébánián és Keszeg ill. Alsópetény filiákban esperesként.
A szertartás végén Gábor atya sírjánál, aki 1994-től Nézsa Község Díszpolgára, elhelyezték a megemlékezés virágait.
A temetői szentmise után a község kultúrházában folytatódott a megemlékezés, mely ez alkalomra zsúfolásig megtelt, a környező települések egyházi és önkormányzati küldötteivel, Vácról, Budapestről és az ország más részeiből érkezett résztvevőkkel.
"Hol szeretet és egyetértés..." kezdetű egyházi ének hangjai köszöntötték az egybegyűlteket, melyet az alsópetényi és a keszegi tagokkal kibővült nézsai Szent Jakab Kórus énekelt Szarka Lajosné vezetésével. Kucsera András polgármester köszöntötte a megjelenteket, és mint Gábor atya egykori ministránsa, szomszédja és jó ismerője méltatta a tudós, zeneértő, filozófus, vallástanító plébános Nézsán töltött éveit.
Megható volt, amikor a zsúfolásig telt hatalmas kultúrterem kivetítőjén megjelent az ünnepelt képe és hangja a díszpolgári kitüntetés és egy korabeli esküvő felidézésével, melyet néma csendben néztek és hallgattak a megjelentek.
A paptársak és ismerősök megemlékezéseit színvonalas zenei és vers betétekkel egészítették ki, a megemlékezést a teremben rendezett, korabeli képekből gyűjtött kiállítás zárta.
A háziasszonyok ismét kitettek magukért, mert mindenkinek jutott az általuk készített finom falatokból, házi kalácsokból, köszönet érte!
Köszönet továbbá a műsor szerkesztőinek és vezetőjének, a kiállítás anyagának összegyűjtéséért, feldolgozásáért Szarka Péternek és segítőinek, a hangosítás- és vetítéstechnikát Maszlik Lászlónak, a zenei műsorszámokat Piszár Eszter, Szavlik Fruzsina (furulya), Kovács Nóra (zongora), Koncz Edina (cselló) előadóknak.
Sok - sok régi emléket felidéző, megható találkozásokat hozó, emlékezetes alkalom volt, mellyel Gedeon József Nézsa község plébánosa - a megemlékezés kezdeményezője és házigazdája - szerzett örömet az ünnepségen résztvevőknek. Köszönjük!

Kucsera András
polgármester

Az emlékmise fő celebrátora, Dr. Beer Miklós püspök atya levele a megemlékezést követően:
Feladó: Dr. Beer Miklós
Küldve: 2007. február 19. 20:57
Címzett: Kucsera András
Tárgy: Gábor atya
Hálásan köszönöm a cikket és a fényképeket! Megható volt számomra, ahogyan megemlékeztetek Gábor atyáról. Isten áldjon meg érte Mindnyájatokat! De hiszen Tőle tanultátok!
Üdvözlettel
Miklós püspök

105

A csömöri RUBEOLA FC vendége volt a nézsai csapat

A Rubeola FC Csömör így tudósított a nézsai focisták látogatásáról:
Ismételten vendégségben jártak a Nógrád megyei Nézsa focistái Csömörön.
Görbe atya, a csömöri katolikus lelkész változatlanul ápolja a kapcsolatokat, korábbi állomáshelyének híveivel és így a fiúk már másodszor látogattak el a Major útra. A találkozón a Rubeola első csapatán kívül lehetőséget kaptak a helyi U 19-es fiatalok ill. az U 44 két meghatározó alakja Bíró László és Gurzó Gyula is, így a végeredmény nagyon szorosra sikeredett. A meccs utáni menü: könnyed zsíros kenyér, hagyományos magyar italokkal (pálinka, vörös bor, sör...), majd az NB II-es Rubeola-Szeged mérkőzés megtekintése következett.
A nézsai polgármester és Kézi Gábor megbeszélése után úgy tűnik, hogy ismét lesz folytatás, hiszen a tigrisek meghívást kaptak Nézsára, ahol egy nagypályás mérkőzésen vághatnak vissza a Nógrád megyeiek.
Természetesen a jó hangulat és az étel-ital ott is garantált.

105

Pulitzer díjas nézsai

Községünk szülötte, Szabó László Róbert "Marabu" is az idei Pulitzer-díjasok között van.
Gratulálunk, munkájához további erőt, sok-sok témát, ötletet kívánunk.
Az Index.hu tudósítását itt olvashatják

105

Az 1848. március 15-i eseményekre emlékezett községünk

Az 1848. március 15-én kirobbant forradalom és szabadságharcra emlékeztünk.
A Himnusz közös eléneklése után Kucsera András polgármester rendhagyó ünnepi köszöntőjét hallgathattuk meg. A hangsúlyt nem a márciusi és az azt követő hónapok eseményeire fektette, hiszen ezek úgymond közismertek. Inkább arról szólt, a forradalom leverésétől fogva a mindenkori hatalom hogyan viszonyult a forradalomhoz illetve a szabadságharc emlékéhez, az ünnepléshez - a Haynau-korszaktól egészen napjainkig vezetve végig a gondolatsort.
Ezután az iskolások következtek, akik szintén nem megszokott műsorral emlékeztek az eseményekre: a felső tagozatosok Petőfi napjója alapján epizódokat játszottak el az első nap eseményeiből, a negyedikesek pedig a versbetéteket szavalták el.
A Szózat hangjai után az iskolavezetés és a Községi önkormányzat képviselői koszorúket helyeztek el a hősi emlékműveknél, így tisztelegve a forradalom és szabadságharc elesettjei előtt.

105

Tavaszi nagytakarítás

2007. március 31-én, szombaton szemétgyűjtő akciót szervezünk!
Tisztítsuk meg a Nézsára bejövő utak mentét az ott éktelenekdő szeméttől!
Borzasztó látvány útjaink mentén a padkák, az útszegélyek, árkok szemét-tel teli állapota!!Az elszórt zsákos szemétnek, a műanyag, a papír és külön-böző üveg szemeteknek, az autógumiknak, a háztartási romoknak nem az út menti árokban a helye!
Lehet, hogy "nem mi vagyunk a szemetelők", de ez az állapot minket is minősít. Fogjunk össze és tisztítsuk meg útjaink mentét az elszórt szemét-től!
Aki részt vesz az akcióban, az biztosan nem lesz a jövő szemetelői között!
Már ez is nagy eredmény, ezzel együtt környezetünk és útjaink is tiszták lesznek!
Találkozó szombat reggel 8-kor Eligazítás 8:10-kor, indulás: 8:30-kor
Szükséges felszerelés: védőkesztyű, szemeteszsák
Köszönjük mindenkinek, aki tud magával szemeteszsákot is hozni.
Az időjárástól függően péntek este, szombat reggel a hangosbemondón tájékoztatunk az "esőnap"-ról.
Tegyünk együtt a tiszta lakókörnyezetünkért!

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

105

Ifjú korcsolyázónk

Ezév március 25-én Fabók Bíborka, ifjú korcsolyázónk sikeresen szerepelt Székesfehérváron, a "Húsvét Kupa" korosztályos verseny "Mini újonc" kategóriájában.
Gratulálunk, és még hosszú-hosszú sikeres korcsolyás éveket kívánunk!

105

Iskolaszínház

2007. március 30-án, pénteken az alsó tagozatos bábszakkörösök különleges produkcióval lepték meg a közönséget. Ezúttal nem a paraván mögött, bábokkal dolgoztak, hanem ők maguk voltak a bábok: négy rövid jelenetet adtak elő. A koránkelő méhecske, a debreceni sok-sok orvos, Miklós püspök történetei mellett a nagyedik jelenet Szent István életének néhány eseményét villantotta föl.
Mindegyik kisdiák több szerepben is megcsillogtatta tehetségét, ügyességét - remek beleérzéssel, átéléssel adták elő szerepeiket, az elsősöktől a negyedikesekig, mindenki.
Gratulálunk nekik is, és természetesen a kis csapatot felkészítő Mrázik-Bóbis Katalin tanító néninek is.

105

Tavaszi nagytakarítás

2007. március 31-én, szombaton szemétgyűjtő akciót szerveztünk.
Kitűzött célunk az volt, hogy tisztítsuk meg a Nézsára bejövő utak mentét az ott éktelenekdő szeméttől.
Borzasztó látvány: útjaink mentén a padkák, az útszegélyek, árkok szeméttel vannak tele.
Iskolások, felnőttek vegyesen indultak neki a két legszemetesebb iránynak, Nógrádsáp illetve Alsópetény-Keszeg felé.
Volt mit szedni, a zsákok túlságosan hamar teltek meg, fogytak el. Sajnos annak nyomait is felfedezni véltük, hogy nem csak háztartások hordák ki a szemetet - nem mintha az bocsánatos bőn lenne - hanem üzemszerű tevékenységet folytató szervezetek is. S ez igen szomorú rájuk nézve.
Az útmenti szemétgyűjtés mellett az iskolások a pedagógusok vezetésével a kastély parkját takarították ki, a nagyobbak közül néhányan pedig - tanári és szülői segítséggel - virágokat ültettek a tavaly felálított 1956-os emlékmű környékére és a kastély elé.
Nem az első, de nem is az utolsó ilyen napot zártuk, szervezünk még hasonló akciókat, nem csak a fő közlekedési útvonalak mentére, hanem egyéb területekre is, azok tulajdonosaival együttműködve - hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy tiszta környezetben éljünk. Köszönjük mindenkinek, aki csatlakozott a résztvevőkhöz, akár mint szemetet szedő, akár mint a munkások ellátását szervező.

105

Jótékonysági Táncgála

Jótékonysági táncgála helyszíne volt 2007. május 5-én a nézsai Művelődési Ház.
Az eseményt a Nézsai Általános Iskola szervezte azzal a céllal, hogy a bevételből a Hibó Tamás Művészeti Iskola gyermek tánccsoportja ruhatárát ki lehessen egészíteni.
Az estre három település táncosai készültek nagy lelkesedéssel: a Hibós gyerekek és a nézsai, nógrádsápi és nőtincsi felnőtt táncosok adtak közös műsort.
A programon szatmári, sárközi valamint rábaközi táncok szerepeltek. Az egyes táncblokkok között, amíg a táncosok kipihenték magukat és átöltöztek a következő tánchoz, a nézsai Szt. Jakab kórus néhány tagja elevenítette föl a valamikori népdalkörös sikereket, és a "Nógrádsápi Mamák" adtak elő ugyancsak népdalokat.
Az est sikere felülmúlta a várakozásokat: mintegy háromszáz néző zsúfolódott be a kultúrházba és tapsolta pirosra a tenyerét a fergeteges tánc-produkciók láttán. A táncosok sikerét jelezte, hogy a sárközi friss csárdást kétszer kellett ismételjék.
Az eseményt össztánc zárta, amibe a közönség vállakozó kedvű tagjait is bekapcsolódhattak. Legalább száz táncos járta a sárközi lassú és friss csárdást!
Köszönjük a szép estét a nézsai, nógrádsápi és nőtincsi táncosoknak, felkészítőjüknek Szabó Józsefnek, minden szervezőnek, segítőnek, aki munkájával hozzájárult az est sikeréhez, és természetesen a lelkes közönségnek, hiszen nélkülük fele ilyen jól sem sikerülhetett volna a táncgála.

105

Indulás a közös útra - találkozás a hegytetőn

Egy év eleji nőtincsi találkozón hangzott el az ötlet, hogy mi lenne, ha a Kő-hegy körül lévő négy település, Alsópetény, Legénd, Nézsa, Romhány lakói - szakítva a napjainkban jellemző viselkedési "mintákkal" - a Kő-hegy tetején találkoznának és ezt követően valamiféle rendezvény is lenne, ami közelebb hozza egymáshoz az embereket. A hegytetőn ökomenikus istentiszteletet tartunk, majd délután lenne valamilyen kulturális esemény. S mindezt hagyományteremtő szándékkal tennénk. A délutáni rendezvényhez minden évben más-más település adja a helyszínt, a rendezés közös feladat.
A gondolatot tett követte, az ötlet kezdett testet ölteni és 2007. május 12-én elérkezett a várva várt esemény.
Az istentisztelet helyszínét egy fenyőből ácsolt kereszttel jelöltük ki előző nap, ekkor került helyére a kereszt a hegytetőn, a nagy tisztáson. Nem is volt könnyű feladat a mészkőbe 50 cm mély gödröt "ásni", de sikerült, és áll a kereszt.
12-én reggel a négy faluból indult a gyalogos menet föl a tetőre. Bár ekkor még esett az eső, mindenki abban bízott, hogy hamar eláll az eső és szép időben ünnepelhetünk.
Közel száz zarándok hallgatta végig a keresztszentelési ceremóniát, majd indultak el Nézsára, az első délutáni helyszínre, ahol különleges esemény várta az érdeklődőket. A 30 éves, Magyar Örökség díjas Kormorán zenekar adott fergeteges koncertet - szépszámú közönség előtt.
Elhangzott minden olyan dal, ami "számít" a zenekar repertoárjában, a Kormorán most sem okozott csalódást.
Aki ott volt a programokon, szép emlékekkel mehetett haza.
Köszönjük a mai napot mindenkinek - a sok-sok nevet itt felsorolni igen hosszú lenne -, aki dolgozott azért, hogy ilyen jól sikerüljenek az események, akik nem kevés időt és fáradságot áldoztak fel azért, hogy egy újabb szép hagyományt teremtsünk, ami közelebb hozza az embereket egymáshoz.
Egy év múlva újra találkozunk, délelőtt fenn a hegyen, délután pedig a következő faluban.

105

Szlovák vers-, próza- és énekverseny

Immár 8. alkalommal rendezte meg a nézsai iskola a kistérségi versenyt, melyre ezúttal 7 falu 64 tanulóját nevezték be a szlovákot tanító kollégák(Galgaguta, Acsa, Nógrádsáp, Nőtincs, Felsőpetény, Alsópetény és Nézsa).
A rendezvény résztvevőit a helyi óvoda nagycsoportosai köszöntötték kedves szlovák műsorral, majd 3 helyszínen folyt a verseny. A szereplés után minden gyermek türelmesen várakozott az eredményre. A szervező iskola uzsonnát és kis meglepetés ajándékot készített a vendégeknek.
A délután minden résztvevő számára tartalmasan telt el, jó hangulatú volt.
Pályázatot adtunk be erre a rendezvényre az MNEKK-hoz.
Iskolánkat a regionális versenyen az itt első helyezést elért tanulóink képviselik.
Vers:
I. kategória Fazekas Fatime 1. hely
II. kategória Bartók Mónika 1. hely
III. kategória Szavlik Fruzsina 1. hely
Ének: Szavlik Fruzsina, Hajszter Flóra, Tóth Martina trió 1. hely 

105

Természetvédelmi verseny

Nőtincs, Alsópetény és Nézsa 6 csapata mérte össze tudását a már hagyományossá vált vetélkedőn.
Előzetes feladatot is kaptak a versenyző csapatok: tabló készítés a környezetvédelemről.
A versenyen különböző feladatokat kellett megoldaniuk a részt vevőknek (TOTÓ, keresztrejtvény, Nemzeti parkok, pénzérméken szereplő védett növények-állatok felismerése, nyomkeresés stb).
Eredmény:
1. hely Mezei veréb csapat Alsópetény
2. hely Nyomkeresők Nézsa 4. osztály
3. hely Kerecsen sólymok Nézsa 3. osztály

105

Falunap 2007

A hagyományos Falunapot június 2-án 10 órától a kastély parkjában rendeztük.
Voltak azonban néhányan, akik ennél korábban kezdték a programot: reggel hat órától az Ezersziget horgásztónál horgászverseny kezdődött, ami a tervek szerint két órát tartott volna. Sajnos valaki "elfelejtett" szólni a halaknak, akik késtek a versenyről, így ez kissé elhúzódott, de végül jó eredménnyel zárult.
10 órakor kezdődött a megszokott, ünnepi szentmise a parkban. Ezt követte az Ünnepi műsor.
Kucsera András polgármester köszöntötte a lakosságot, és néhány szóban ismertette a falu életével kapcsolatos legfontosabb eseményeket.
Ezt követte az óvodások, zeneiskolások műsora, a zeenszámok közöt versek hangzottak el.
Majd pedig köszöntöttük az önkormányzati intézmények friss nyugdíjasait, és a pedagógusokat.
Következett az ebéd a parkban - finom gulyásleves készült el eddigre, és szorgos asszonykezek gyúrták ismét - idén már másodszor - a finom nézsai csíkot, a házimetéltet. Különféle feltétekkel, egy "Papírcsíkért csíktészta" jegy ellenében bárki hozzájuthatott. Természetesen ebben az évben is megérkeztek a finom házisütemények, kelt kalácsok, amik méltán híresek messze földön.
Közben zajlott a kerékpáros ügyességi verseny, kispályás focimeccs, és különböző játékos gyerek- vetélekdők.
Egy külön sátorban tekinthették meg az érdeklődők egy helytörténeti gyűjtemény néhány érdekes darabját.
Az egészségsátorban a vállalkozó kedvűek megtapasztalhatták a masszázs jótékony hatásait.
Lovaglási lehetőség, vattacukor, büfésátor, a Naszálytej Biotermék-bemutatója, a Fornetti kóstolója, kirakodóvásár és mini-vidámpark várta folyamatosan a szórakozni vágyókat.
Délután három órakor kezdődött a kultúrműsor.
Ebben közreműködnek a szlovák verseny nézsai helyezettjei, utánuk következett a Hrinyovai hagyományőrzők műsora. Ők szlovák dalokat, táncokat adtak elő. Ezután lépett a kézilabdapálya aszfaltjára a nézsai Ördöngös Néptáncegyüttes. hogy most - a május 5-ei, kissé "szűkebb körű" bemutató után - ismét bemutassák műsorukata szépszámú közönségnek.
Az időjárás kegyes volt a programhoz - csak akkor kezdett el csepegni az eső, amikor a táncosok már levonultak az aszfaltról.
Az esti utcabál így az eső miatt báltermivé alakult, jó hangulatban ropták a táncot, akik a késői órákban is bírták még energiával.
Ezúton köszönjük meg a segítségét mindenkinek, aki valamilyen módon - pénzadománnyal, áruval, termékkel, munkájával - hozzájárult ahhoz, hogy ismét egy remek Falunapot tudhassunk magunk mögött.
Jövőre ismét találkozunk!

105

Megújult Nepomuki Szent János nézsai szobra

"A templomkertben áll Nepomuki Szent János szobra. A szobor klasszicista stílusban készült, 1820 körül. Széles kő alapon nyugvó, párkányokkal, peremekkel kialakított talpazaton helyezték el, lábazata 82 X 66 centiméter, magassága 150 centiméter, oldallapjai simák. Alapja és talpazata kötött, szemcsés homokkőből készült. A szobor 160 centiméter magas, néhol festésnyomok láthatók rajta, feje körül csillagokkal díszített glória van elhelyezve. Anyaga mészkő."
Eddig ennyit mondhattunk a szoborról. Most már hozzátehetjük azt is, hogy közel kétszáz év viszontagságai után újult meg a szobor és környéke.
A nemes szándékot erős elhatározás és tett követte, s a gondolat és a hozzá kapcsolódó adomány így öltött testet.
Adományozóink, Prontvai Sándor és családja kérte ugyan, ne említsük meg nevüket, de közösségünknek, a falunak kötelessége, hogy egy ilyen művet, ilyyen adományt képességünkhöz mérten, méltón fogadjunk - és tisztességgel megköszönjünk.
A tér rendbehozatalának, a szobor restaurálásának gondolata tán régebbi, de ez év tavaszán kereste meg Gedeon József atyát. Az egyháztestület és a falu örömmel és várakozással fogadta a kezdeményezést, melynek során a község egyik legszebb helye újulhat meg.
Csak és kizárólag olyan mű készülhetett, amely megfelel a hely szellemének, minden minőségi elvárásnak és legyen folytatója a valamikori létrehozás gondolatának, hordozója Nepomuki Szent János életművének - és legyen templomunknak hívó kapuja.
A régi-új tér kialakításán sokan dolgoztak. A teljesség igénye nélkül meg kell említenünk
Pálos Frigyes Prépost atyát, aki történeti, történelmi háttér-információkkal és szigorral felügyelte, hogy a tér megfeleljen minden szakmai követelménynek.
Jámbor Andrea tervező volt az, aki papírra álmodta az új teret.
A szobor új köntösét Sütő József szobrász-restaurátornak és kollégájának, Rákos Péternek köszönheti.
A kerítés Szőke Ferenc mesterkovács munkája.
A világítást Szépvölgyi István villanyszerelő készítette.
Kiváló kőburkoló brigád rakta ki a szobor környékét, Ogel János parképítő és társai keze munkáját dícsérik a beültetett növények.
A tereprendezést, alapozást, oszlopok beállítását Nagy Ferenc kőműves végezte kollégáival.
A kissé útban lévő telefonoszlop gyors és szakszerű áthelyezésében Neumayer Antal volt segítségünkre.
S akik rajtuk kívül segítettek: Pazsitka József az egyháztestület elnöke, Balázs Ferenc testületi tag, a rokonságból Szarka Benő, Prontvai István, a szomszádok, Blaskó Károly, Pál Ferenc, és még sokan mások, akik tehették, hogy valmilyen formában támogassák ennek az értéknek a megvalósulását.
Mindannyiuk munkáját szervezte Sándor, a legapróbb részletre is ügyelve, és arról sem megfeledkezve, hogy a kánikulában, tűző napon dolgozó embereknek mindig legyen hűsítő italuk is.
Az adományozó elvégezte az önmaga által, értünk, a faluért vállalt feladatát. Most rajtunk a sor, védeni, ápolni, megőrizni.
Itt köszönjük meg mindazok segítségét is, akik az avató szertartás előklészítésében, lebonyolításában részt vettek, ugyancsak a teljesség igénye nélkül néhányukat megemlítve:
Turcsán Mónika volt az avatás fő szervezője, melynek egyházi vonatkozású részeit természetesen Gedeon József atya fogta össze egy kézbe.
A videófelvételt Maszlik László készítette.
Szarka Péter nem csak a szoboravatón fényképezett, de kamerája ott volt a felújítás teljes idején és fényképeket készített a munka egyes részeiről is.
Köszönjük mindenkinek, aki a búcsúi készülődés mellett tudott időt szakítani arra, hogy egy tányér süteménnyel járuljon hozzá, hogy vendégeinket egy kis harapnivalóval megkínálhassuk.
De kinek is a szobra áll itt?
Nepomuki Szent János, népünk ajkán többfelé Jánoska, Csehország patrónusa, a Jézus-Társaság egyik mennyei pártfogója, egyúttal a középeurópai, magyarországi barokk jámborság, népi vallásosság kiváltságos alakja (1340-1383). Legendáját Illyés András előadásai nyomán mondjuk el.
János falusi parasztszülék kései gyermekének született. Amikor az ideje eljött, láttattanak némely szépen ragyogó lángok leszállani az égből, és a házat, melyben született, környülállván, megvilágosítani, az egész városbélieknek gyönyörködtető álmélkodására.
Pap lett belőle. Fényes tehetsége, jámbor élete hamar kitűnvén, a prágai székesegyház kanonoka, hitszónoka, a királynak alamizsnaosztogatója, az erényes királynénak pedig gyóntatóatyja lett. A kegyetlen természetű király Jánostól meg akarta tudni, hogy felesége miről gyónik neki, de hiába faggatta. Egy alkalommal az udvari szakács nem a király szájaíze szerint sült kappant szolgált föl, mire Vencel a boldogtalan embert nyársra kötöztette és elevenen kezdte süttetni. Az udvari emberek megrettentek, de szólani senki sem mert. János azonban keményen megdorgálta, mire a király börtönbe vetette, és ott számos napig éhen-szomjan tartotta.
Vencel azt hitte, hogy Jánost most már szóra tudja bírni. Követet küldött hozzá, aki elmondta neki, hogy a király bánja, amit hirtelenségből elkövetett és ebédre kéreti. Jánost a király nagy tisztelettel fogadta, de utána négyszemközt megint a királynéról, gyónásairól kérdezgette, ő azonban a gyónás szentségi pecsétjére hivatkozva, most sem árult el semmit. Erre Vencel kegyetlenül megkínoztatta, de cselekedetétől maga is megrettenve, elbocsátotta.
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium (részlet)
Örüljünk mindnyájan ennek a szép, régi-új térnek, vigyázzunk rá, hogy legközelebb csak újabb kétszáz év múlva kelljen a felújítására gondolni utódainknak.

105

Lett egy termünk... és ezzel nagy fába vágtuk a fejszénket.

A Községi Önkormányzat 45/2007.(VII.11.) számú rendeletével térítésmentesen a Nézsai Palóc Néptánc Egyesület illetve az Örödöngös Néptáncegyüttes részére, 2007. augusztus 1-től határozatlan időre használatba adta a jelenleg kihasználatlanul álló magtárépületet.
Az épületet azért kértük el az Önkormányzatól, hogy ha már csak itt áll üresen, akkor kezdjünk vele valamit, amiből haszna lesz mind az egyesületnek, mind a falunak, mégpedig hosszú távon.
Próbateremként és színházteremként akarjuk hasznosítani - és nem csak az után, hogy teljesen rendbehoztuk, hanem már az első alapos nagytakarítás után is!
A rendbehozatal az egyesület dolga lett azzal, hogy megkaptuk. Ez azonban nem azt jelenti, hogy csak az egyesületi tagoknak, meg a családtagjaiknak kell dolgozni a szépítésen. Meg kell találjuk a módját, hogyan tudunk minél több embert - fiatalokat - bevonni a munkába, s ezért mit adhatunk nekik.
A felújítás természetesen pénzbe kerül - erre is folyamatosan megoldásokat kell keresni, és nem csak pályázatokat, hanem például "természetbeni" támogatókat, akik vagy szakértelmüket-munkájukat, vagy anyagot adnak.
Ezen lehetőségek felkutatásában is számítunk arra, hogy tagjaink és olvasóink "szállítják" a szóbajöhető kapcsolatokat, vagy már a konkrét felajánlásokat.

Szarka Péter, Nézsai Palóc Néptánc Egyesület elnöke
105

Missziós év, Budapest, Máriaremete

A nézsia Szent Jakab kórus Máriaremetén járt.
A látogatás apropóját a Budapesti Missziós Év rendezvénysorozatának aktuális eseménye adta, ugyanis ehhez kapcsolódó szentmise és felajánlás volt a máriaremetei templomban.
A nézsai kórust egy régi barát, ismerős karnagy, Tóth józsef hívta meg az eseményre.
A programnak része volt Werner Alajos nyughelyének meglátogatása is, aknek több művét is énekelte már a kórus.
A Kórus utazását a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatta.

105

Szüreti felvonulás, táncgála és bál

Szeptember 22-e mozgalmas nap volt a falu történetében.
Délelőtt a Szent Jakab Kórus utazott Budapest-Máriaremetére énekelni, a néptáncosok Érsekvadkerten léptek föl, és délután fél háromk után indult az idei szüreti menet.
Azt már megszokhattuk, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak a szüreti felvonuláshoz, és ez az év sem volt kivétel: eddig még nem látott számú feldíszített kocsi, lovas, gyalogos felvonuló vett részt a vidám menetben. Alaposan el is fáradtak, mire végigjárták a falu utcáit.
A legszebb kocsikat, összeállításokat idén is díjazták, és a felvonulók idén is kaptak egy adag gulyást, hogy energiát gyűjtsenek a további programokhoz.
Este hétkor kezdődött a Magtárban a Léváról érkezett Garammenti Néptáncegyüttes és a nézsai Ördöngös Néptáncegyüttes közös gálaműsora. A különleges helyszínen - hosszú "álomból ébredt fel" a Magtár - teltház mellett kissé elhúzódott a műsor, de a kitartóak nagyon színvonalas néptáncműsort élvezhettek végig. A gála után pedig következhetett a szintén hagyományos szürtei bál, ahol halnali fél háromkor csak azért szakadt meg a tánc, mert lehet, hogy a zenészek bírták kevésbé...
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a nap programjainak sikeréhez, hogy mindenki jól érezze magát.
Jövőre folytatjuk!

105

Óvodások és felnőttek közös játéka a "Hungaroring Adventure Park Mogyoród" szervezésében

Óvodánkat választották a "Hungaroring Adventure Park Mogyoród"-i felnőtt tréning helyszínéül 2007. október 11-én, ahol különböző feladatokat kellett megoldaniuk a játékban résztvevőknek, óvodásaink bevonásával.
Örülünk a lehetőségnek, mert ezáltal három értékes játékeszközt nyertünk.
Köszönjük a szervezőknek!

Zachar Kázmérné óvodavezető
105
Ez a weboldal cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.