• -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2216
 • -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2218
 • -05-18
 • -05-18 2219
 • -05-18
 • -05-18 2220
 • -05-18
 • -05-18
Nézsa cimer

Közérdekű adatok

Okmányügy

| Elérhetőség | Ügyfélfogadás | Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek | Közlekedésigazgatási ügyek
| Lakcím bejelentkezés | Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa igénylése
| Személyazonosító igazolvány | Útlevél igénylése | Vezetői engedély | Ügyfélkapu regisztráció
| Letölthető nyomtatványok |

Okmányiroda elérhetősége
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Telefon: 06 35 350 932

Ügyfélfogadás

hétfő 13.00 - 17.00
kedd nincs ügyfélfogadás
szerda 8.00 - 12.00; 12.30 - 15.30
csütörtök nincs ügyfélfogadás
péntek 8.00 - 11.30

Időpontfoglalás okmányirodai ügyintézésre

Az ügyfélfogadás érkezési sorrendben történik, de lehet időpontot foglalni személyesen az Okmányirodában, vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken, továbbá Interneten a www.magyarorszag.hu  oldalon az ügyfélkapun bejelentkezve.

lap tetejére 105

Tájékoztató az okmányirodában intézhető ügyekről, és feltételeiről:

Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek

igénylés

 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • vállalkozási tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés meglétét igazoló okirat (amennyiben képesítéshez kötött tevékenységet kíván folytatni)
 • vállalkozási tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedély
 • munkavégzés módját igazoló okirat (munkáltató igazolás, nyugdíjas igazolvány, diákigazolvány) Ezen igazolásra nincs szükség, ha a kérelmező az egyéni vállalkozási tevékenységet főfoglalkozásként végzi
 • adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány
 • székhely, telephely használatának jogosultságát igazoló okmány
 • bérleti szerződés, adásvételi szerződés, tulajdoni lap
 • eljárási illeték: 10.000 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell fizetni

csere adatváltozás miatt

 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • régi egyéni vállalkozói igazolvány
 • a megváltozott adatokat igazoló okirat
 • új tevékenységnél, ha szükséges szakképesítés igazolása
 • új címnél (székhely/telephely) bérleti szerződés, tulajdoni lap
 • képviseleti jogosultságát igazoló okirat (amennyiben nem saját ügyében jár el)
 • eljárási illeték: 3.000 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell fizetni

csere megrongálás; pótlás elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén

 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • megrongálódott vállalkozói igazolvány
 • képviseleti jogosultságát igazoló okirat (amennyiben nem saját ügyében jár el)
 • eljárási illeték: 5.000 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell fizetni

egyéni vállalkozás megszüntetése

 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • egyéni vállalkozói igazolvány
 • képviseleti jogosultságát igazoló okirat (amennyiben nem saját ügyében jár el)
lap tetejére 105

Közlekedésigazgatási ügyek

gépjármű átírása (személygépkocsi)

 • eredeti adásvételi szerződés
 • eredetiségvizsgálat
 • kötelező felelősség biztosítás
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv (az új típusú forgalmi engedélyeknél)
 • 12.000 Ft az új forgalmi engedély és törzskönyv illetéke, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell fizetni
 • eljárási illeték: 1.500 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell fizetni
 • 1890 cm3-ig 18 Ft átírási illeték
 • 1890 cm3 felett 24 Ft átírási illeték
 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • képviseleti jogosultságát igazoló okirat (amennyiben nem saját ügyében jár el)

forgalomból történő ideiglenes kivonás ügyfél kérelmére max. 6 hónapra

 • forgalmi engedély
 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • 1.500 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell fizetni
 • képviseleti jogosultságát igazoló okirat (amennyiben nem saját ügyében jár el)

forgalomból történő végleges kivonás ügyfél kérelmére

 • forgalmi engedély
 • törzskönyv (új típusú forgalmi engedélynél)
 • bontási jegyzőkönyv
 • forgalmi rendszám
 • 1.500 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell fizetni
 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • képviseleti jogosultságát igazoló okirat (amennyiben nem saját ügyében jár el)

műszaki érvényesség miatti forgalmi engedély csere esetén (betelt forgalmi engedély)

 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • közlekedéshatóság által kiállított műszaki adatlap
 • hátsó rendszám
 • betelt forgalmi engedély
 • 6.000 Ft eljárási illeték, illetve ha nem rendelkeznek törzskönyvvel 12.000 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell fizetni
 • 320 Ft eljárási díj, az érvényesítő címke miatt
 • képviseleti jogosultságát igazoló okirat (amennyiben nem saját ügyében jár el

opció törlés

 • forgalmi engedély
 • pénzintézet által kiadott törlési igazolás (eredeti példány)
 • 1.500 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell fizetni
 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • képviseleti jogosultságát igazoló okirat (amennyiben nem saját ügyében jár el)

lap tetejére 105

Lakcím bejelentkezés: a Nézsai Polgármesteri Hivatalban kell intézni

 • lakcímbejelentő lap kitöltése (minden egyes családtag részére!)
 • a lakásra vonatkozó dokumentum bemutatása: - tulajdoni lap, adásvételi szerződés
 • a szállásadó rovatba a lakás tulajdonos (ha van haszonélvező) aláírása
 • a bejelentkezők személyi igazolványa, régi lakcímkártyája (ha van), gyermekek esetében
 • akiknek nincs még lakcímkártyája, személyi lap v. hatósági bizonyítvány

Lakcímigazolvány vesztése esetén

 • amennyiben a régi tartalommal kell kiadni az új lakcímkártyát: 1.000 Ft-os csekk befizetése ellenében
 • amennyiben lakcímváltozás is van, illetékmentes az új kártya
lap tetejére105

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa igénylése

 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • igazolványra való jogosultságot igazoló orvosi szakvélemény
 • ha nem saját ügyében jár el, akkor a meghatalmazás, vagy annak igazolása, hogy Ön törvényes képviselője a parkolási igazolvány tulajdonosának
 • 1 db igazolványkép amennyiben nem személyesen jár el
 • az eljárás illetékmentes
 • vesztés és pótlás esetén igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni
lap tetejére105

Személyazonosító igazolvány

első személyazonosító igazolvány

 • születési anyakönyvi kivonat
 • ha rendelkezik: lakcímkártya
 • ha rendelkezik: érvényes útlevél
 • első alkalommal igényli és nincs érvényes útlevél: ingyenes
 • első alkalommal igényli és van érvényes útlevél: 1.500 Ft
 • igényléskor figyelembe kell venni, hogy az igénylő személy rendelkezik-e más személyazonosításra alkalmas okmánnyal a szig-en kívül.
  Ezek lehetnek:
 • érvényes kártyás vezetői engedély és lakcímkártya
 • érvényes útlevél és lakcímkártya

csere lejárat miatt

érvényességi időn belül

 • a még érvényes személyazonosító igazolvány és ha rendelkezik vele lakcímkártya
  a fizetendő illeték 1.500 Ft
 • ha az igénylő elmúlt 70 éves és nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya, a csere illetékmentes

érvényességi időn túl

 • a lejárt érvényességi idejű személyazonosító igazolvány és ha rendelkezik vele lakcímkártya
 • érvényes más személyazonosításra alkalmas okmány, ha van a birtokában
  Amennyiben ezen okmányok nincsenek, szükséges helyettük:
 • születési anyakönyvi kivonat
 • asszonyok esetében házassági anyakönyvi kivonat (ha elváltak akkor is)
 • fizetendő illeték: 1.500 Ft, ha más érvényes okmánnyal (érvényes kártyás vezetői engedély, érvényes útlevél) tudja magát igazolni. Ebben az esetben a gyártáskor állandó személyazonosító igazolvány kerül indításra
 • amennyiben nincs más érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya és csak a születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat az új személyazonosító igazolvány kiállítás alapja az illeték 3.000 Ft, az igénylő először ideiglenes személyazonosító igazolványt kap az állandó elkészültéig
 • ha az igénylő elmúlt 70 éves és nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya, a csere illetékmentes

pótlás vesztés, megsemmisülés, lopás miatt

 • érvényes más személyazonosításra alkalmas okmány, ha van a birtokában
 • Amennyiben ezen okmányok nincsenek szükséges helyettük:
 • születési anyakönyvi kivonat
 • asszonyok esetében házassági anyakönyvi kivonat (ha elváltak akkor is)
 • fizetendő illeték: 1.500 Ft, ha más érvényes okmánnyal (érvényes kártyás vezetői engedély, érvényes útlevél) tudja magát igazolni. Ebben az esetben a gyártáskor állandó személyazonosító igazolvány kerül indításra
 • amennyiben nincs más érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya és csak a születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat az új személyazonosító igazolvány kiállítás alapja az illeték 3.000 Ft, az igénylő először ideiglenes személyazonosító igazolványt kap az állandó elkészültéig
 • ha az igénylő elmúlt 70 éves és nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya, a csere illetékmentes

csere adatváltozás miatt

 • az adatváltozást bizonyító alapirat (pl. házasságkötés esetén házassági anyakönyvi kivonat, dr. cím bejegyzés esetén az eredeti kiadású diploma)
 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímkártya, ha birtokában van
 • fizetendő illeték: 1.500 Ft a személyazonosító igazolvány cseréjéhez
 • 500 Ft, ha lakcímkártya cseréjére is sor kerül
lap tetejére105

Útlevél igénylése

nagykorú részére

 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselőnek a közjegyző, a gyámhatóság vagy az útlevélhatóság előtt tett, az útlevélkiadáshoz hozzájáruló nyilatkozatát is
 • eljárási illeték: 5 évre 6.000 Ft, 10 évre 10.000 Ft, 70 éves kor felett 1.500 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell teljesíteni
 • sürgősség esetén az illetékek dupláját kell kifizetni
 • amennyiben a kérelmező rendelkezik előző útlevéllel azt is be kell mutatni

4-18 évet be nem töltött kiskorú részére

 • születési anyakönyvi kivonat
 • 14. életévet betöltött kiskorú személyazonosító igazolványa
 • a szülők (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványa, vagy más, személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolványa
 • eljárási illeték: 1.500 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell fizetni
 • sürgősség esetén az illeték dupláját kell fizetni

4 év alatti kiskorú részére, 2 évre

 • kiskorú születési anyakönyvi kivonata
 • a szülők (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványa, vagy más, személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolványa
 • eljárási illeték: 1.500 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell fizetni
 • sürgősség esetén az illeték dupláját kell fizetni
lap tetejére105

Vezetői engedély

első (kezdő) vezetői engedély igénylése

 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény
 • eljárási illeték: 4.000 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell fizetni

érvényességi idő meghosszabbítása

 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény
 • kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedély
 • eljárás díja: 4.000 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson kell fizetni
 • eljárás díja: 62 életévét betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1.500 Ft

nemzetközi vezetői engedély igénylése

 • személyazonosító adatainak és a lakó, vagy tartózkodási helyének igazolására szolgáló hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001.01.01. után kiállított vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • érvényes vezetői engedély
 • 2 db fénykép
 • a helyszínen készpénz-átutalási megbízáson fizetendő 1.500 Ft
 • a nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított 3 év

lap tetejére105

Ügyfélkapu regisztráció

Ügyfélkapu regisztrációhoz, vagy Interneten előzetesen indított ügyfélkapu véglegesítéséhez az alábbiak szükségesek:

 • Érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély, lakcímkártya,
 • Külföldi állampolgár esetében, ha van: érvényes letelepedett, bevándorolt vagy menekült személyazonosító igazolvány és lakcímkártya,
 • Európai Unió területén élő külföldi állampolgár esetében érvényes EGT-s tartózkodási engedély, lakcímkártya, vagy EGT-s személyazonosító igazolvány, külföldi útlevél,
 • Külföldi állampolgárok esetében a fentiek hiányában érvényes külföldi útlevél,
 • Helyszíni regisztrációkor érvényes e-mail cím megadása.

Az ügyintézés ingyenes
Ügyfélkapu regisztráció véglegesítését kizárólag magánszemély kérhet, okmányirodában történő személyes megjelenéssel. (Gazdasági társaság részére ügyfélkaput szintén magánszemély képviselő regisztrálhat.)
Meghatalmazással ügyfélkapu regisztráció nem indítható.

Bizonyos ügycsoportokhoz nem szükséges regisztráció, de a teljes ügyfélkapus szolgáltatási kört csak ügyfélkapu regisztrációval lehet elérni.

lap tetejére105

Letölthető nyomtatványok

 • Adatfelvételi ív külföldi állampolgár házassági tanúsítványának bemutatása alóli felmentés kérelemhez letöltés
 • Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére letöltés
 • Kérelem gépjármű üzembetartásának bejegyzésére letöltés
 • Kérelem halotti anyakönyvi kivonat kiadására letöltés
 • Hatósági bizonyítvány igénylőlap letöltés
 • Kérelem házassági anyakönyvi kivonat kiadására letöltés
 • Igazolást kérő lap letöltés
 • Ingatlan tulajdonosi bérlői hozzájárulási nyilatkozat személyek bejelentéséhez letöltés
 • Ingatlan tulajdonosi bérlői nyilatkozat letöltés
 • Kérelem jármű tulajdonosában, vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez letöltés
 • Kérelem jármű átmeneti időszakra forgalomból történő kivonásához letöltés
 • Kérelem jármű első forgalomba helyezéséhez letöltés
 • Kérelem járműigazgatási ügy intézéséhez letöltés
 • Jegyzőkönyv forgalmi engedély, törzskönyv, rendszám elvesztéséről, eltűnéséről, megsemmisüléséről, megrongálódásáról letöltés
 • Jegyzőkönyv vezetői engedély elvesztéséről, eltűnéséről, megsemmisüléséről, megrongálódásáról letöltés
 • Kérelem egyéni vállalkozók részére letöltés
 • Meghatalmazás letöltés
 • Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igénylésére letöltés
 • Kérelem születési családi és/vagy utónév megváltoztatására letöltés
 • Nyilatkozat az adóazonosító jelről letöltés
 • Szakmakódok letöltés
 • Személyazonosító igazolvány igénylő adatlap letöltés
 • Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiadására letöltés
 • Kérelem üzembentartó bejegyzéséhez letöltés
 • 2000.11.01. előtt kiadott vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem (regisztráció) letöltés
 • Vállalkozói igazolvány igénylés elvesztés, ellopás, megsemmisülés, megrongálódás esetén letöltés
 • Vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése letöltés

lap tetejére105

Ez a weboldal cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.