• -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2216
 • -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2218
 • -05-18
 • -05-18 2219
 • -05-18
 • -05-18 2220
 • -05-18
 • -05-18
Nézsa cimer

Helyi ügyek

Jegyzőkönyv

irat

Letölthető a 2/2020.(I.30.) számú jegyzőkönyv.

EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Nézsai Könyvtárban

szechenyi 20202018| 07 | 30

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nézsa Község önkormányzat legfőbb célkitűzése, hogy a településen élő lakosok életkörülményei javuljanak, csökkenjen a mélyszegénységben élő családok és ezekben a családokban élő gyermekek száma. Nézsa a Rétsági járásban található, ami a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásnak. A könyvtári ellátás kötelező önkormányzati feladat, a településen a Községi Könyvtár és Turul Teleház biztosítja. A projekt keretében az útmutató előírásainak megfelelően informális és nem formális tanulási alkalmakat valósítunk meg 3-14 éves gyermekeknek, kiegészítve az oktató, nevelő munkát. A tevékenységek tervezése a köznevelési intézmények vezetőnek bevonásával történt, hogy minél inkább illeszkedjen az adott intézményben oktatott, nevelt gyermekek, tanulók fejlesztési igényeihez. Mindösszesen 141 iskolás és 25 fő óvodás bevonása történik, közülük 31 %, 52 gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Mindez 5 településen, 6 intézmény bevonásával.

 • A projekt kedvezményezettjei: Nézsa Községi Önkormányzat
 • A szerződött támogatás mértéke: 100%
 • A projekt megvalósításának kezdete 2018.05.01.efop 3 3 2 16 2016 00262 d nezsa page 001
 • A projekt fizikai befejezésének határideje 2020.04.30.Támogatás összege 25 000 000 Ft
Átfogó célkitűzésük a programban részt vevő gyermekek és tanulók kompetenciáinak fejlesztése a nem formális és informális tanulási programok által. Iskolán kívüli alap és kulcskompetencia-fejlesztés, a részt vevő gyermekek személyiségfejlesztése, képességeik kibontakoztatása változatos tevékenységformák biztosításával, önbizalom növelés (sikerlehetőségek biztosításával), a kreativitás, a kapcsolatteremtő, az önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességek fejlesztése, aktivitásuk, motiváltságuk fejlesztése, mindezek által a tanulók iskolai sikerességének növelése. A könyvtár további céljai elsősorban a könyvtár olvasótáborának növelése, a könyvtárhasználat népszerűsítése, mind a gyermekek, mind pedig szüleik körében, a könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése, az olvasás gyermekkorban való megszerettetése, valamint a könyvtár helyi és térségi igényeket kielégítő szolgáltatásfejlesztése, fókuszálva a tanulási, képzési igényekre.

Részcéljaink, kapcsolatépítés a környező települések köznevelési intézményeivel, hagyományápolás, környezettudatos életmódra nevelése. Az olvasás megszerettetése, az élethosszig tartó tanulás kompetenciájának megalapozása.

Elvárt eredmények. Nő a könyvtár partneri kapcsolatainak és olvasóinak száma, ezáltal presztízse is – hosszú távon a könyvtár, mint közösségi tér szerepe erősödik és jelentős közszolgáltatóvá válik a település életében. Fejlődik a bevont gyermekek számos kompetenciája (alapkompetenciák, kreativitás, gondolkodásmód) – hosszú távon mindezen tulajdonságok támogatják őket abban, hogy később a munkaerőpiac aktív részeseként kiegyensúlyozott boldog emberekké váljanak. Jelentős hangsúlyt fektetnek az identitástudat fejlesztésére, a multikulturális szemlélet erősítésére, valamint a környezettudatos nevelésre,

A tervezett programok szervesen illeszkednek a Nemzeti Alaptanterv alapján készült kerettantervekhez, az intézmények saját pedagógiai programjaihoz, az érintett települések helyi esélyegyenlőségi programjaihoz, valamint az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájához.

Humán kapacitások fejlesztése a Rétsági járásban

szechenyi 2020Kedvezményezett neve: Nézsa Község Önkormányzata által vezetett konzorcium

Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00026

Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése a Rétsági járásban

Támogatás összege: 249 967 501 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. május 01.

A projekt célja

A program átfogó célkitűzése a leszakadó térségek felzárkóztatása, a területi elmaradásból, települési méretből származó hátrányok helyi igényeken alapuló csökkentése.

Projektünk célkitűzése:

A települési önkormányzatok által fenntartott, humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek kompetencia-fejlesztése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására, valamint a hátrányos helyzetű felnőttek kompetencia-fejlesztése. efop 392 nezsa c tabla

 • A gyermekek/tanulók személyiség és kompetencia-fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás kompetenciájának megalapozása már iskolás korban.
 • A gyermekek felzárkóztatása kompetencia-fejlesztő tevékenységek, pályaorientáció, életvezetési tanácsadással.
 • A gyermekek esélyteremtése komplex beavatkozással
 • Az egészséges életmód iránti igény kialakítása már gyermekkorban
 • Az óvodapedagógusok kompetencia-fejlesztése, a hátránykompenzáció eredményességének növelése
 • A lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek számnak csökkentése
 • Iskolán kívüli nyelvoktatás, pályaorientációs tanácsadás, szabadidős programok, tudatos pénzügyi magatartás, öko-tudatosság fejlesztése
 • Szemléletformáló programok megvalósítása az óvodában: együttműködés fejlesztése szülők és óvoda között, élethosszig tartó tanulás, a képzettség, iskolai végzettség fontossága a munkaerő-piacon való boldogulásért
 • Óvodai tevékenységek: óvodapedagógusok képzése, intézkedési terv kidolgozása a beovódázási arány növelése érdekében, gyermekeknek kompetencia-fejlesztő tevékenységek (úszásoktatás, mozgáskoordinációs fejlesztés, zeneovi), mediációs programok
 • Egészségnapok óvodákban: cél a testi és lelki egészség fontosságának hangsúlyozása, egészségvédelem érdekében tevékenység
 • Ösztöndíjrendszer működtetése, korai iskolaelhagyás megelőzése modellprogram kidolgozása, kipróbálása, egyéb kompetencia-fejlesztő tevékenységek

Helyi esélyegyenlőségi program

A program ide kattintva olvasható vagy tölthető le.

Pályázatok

Nézsa Községi Önkormányzat

TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001 - „M2 VONZÁSTÉRSÉG” HELYI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006 - Új Bölcsőde kialakítása Nézsa községben

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00014 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nézsa Községben

TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00006 - A közösség erősítése Nógrádtól Kállóig

EFOP-1.2.9-17-2017-00086 - NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA NÉZSÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

EFOP-1.5.3-16-2017-00120 - Humán szolgáltatások fejlesztése Nőtincs térségében

EFOP-3.3.2-16-2016-00262 - Innováció a Nézsai Könyvtárban

EFOP-3.7.3-16-2017-00197 -  Az egész életen át tartó tanulás támogatása Nézsa Alsópetény és Legénd településeken

EFOP-3.9.2-16-2017-00026 - Humán Kapacitások Fejlesztése a Rétsági járásban 

szech2020 convert

Kereskedelmi nyilvántartás

Nézsa székhelyű, kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó vállalkozások nyilvántartása xlside kattintva érhető el.

Választás 2014

A nézsai polgármester- és képviselőválasztás eredménye

Nézsa települési választás eredményei

Szavazóköri eredmények
Polgármester választás     

A polgármester

Styevó Gábor (FIDESZ-KDNP)

Képviselő testület választása

Balázs Ferenc (Független jelölt)
Bíró Attila (Független jelölt)
Kovácsné Bóbis Klaudia (Független jelölt)
Tóth Károly (Független jelölt)
Zachar Zénó Kázmér (Független jelölt)
Zsiros Csaba (Független jelölt)

Gratulálunk és eredményes, jó munkát kívánunk!

A választás részletei ezen a linken érhetők el.

Cikk folytatása

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nézsa Községben

projekttab energ

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nézsa Községben

A kedvezményezett neve: Nézsa Községi Önkormányzata
A projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nézsa Községben
A szerződött támogatás összege: 90.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezése:2021.06.30.
A projekt tartalmának bemutatása:
A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Nézsa Község Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00014
A 100% -ban pályázati forrásból Nézsa település fejlesztésbe bevont épületének energetikai korszerűsítése. Az épület és ezáltal az önkormányzat üzemeltetési költségeinek csökkentését célzó fejlesztés befejeződött:  
1. épület: Nézsai Mikszáth Kálmán Általános Iskola - A projektkeretében, megvalósult az épület energetikahatékonyság-központú fejlesztése. A fejlesztés során megtörtént a padlásfödém hőszigetelése, nyílászárók (ablakók, ajtók), 2 db gázkazánt automatikával programozható fűtésszabályozással ellátott kondenzációs kombi gázkazánra cserélték, valamint a teljesítmény és a hőigény pontatlansága miatti veszteségek csökkentése érdekében termosztatikus radiátorszelepeket szereltek be az új acéllemez lapradiátorokra.
 2. épület: Orvosi rendelő - A projektkeretében, megvalósult az épület energetikahatékonyság-központú fejlesztése. Külső falak kiegészítő hőszigetelése megtörtént, padlásfödém hőszigetelése ásványgyapotal; - időjáráskövető szabályozással ellátott kondenzációs gázkazán beépítésre került; - radiátorok termosztatikus szeleppel lettek ellátva; - 1,96 kW egységteljesítményű napelemes rendszer kiépítésre került.
Az épületek 2020. október 10-én ünnepélyes keretek között kerültek átadásra.

 

 

 

iskola  orvosi 01

orvosi 02orvosi 03

 orvosi 04  orvosi 05

orvosi 06    orvosi 07

dscf1234  dscf1238 

dscf1243dscf1246 

 dscf1250   dscf1252

dscf1257  dscf1259

  dscf1262

Az egész életen át tartó tanulás támogatása

szechenyi 2020EFOP-3.7.3-16-2017-00197
Az egész életen át tartó tanulás támogatása Nézsa, Alsópetény és Legénd településeken
2018| 08 | 14
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Z EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS TÁMOGATÁSA  NÉZSA , ALSÓPETÉNY ÉS LEGÉND TELEPÜLÉSEKEN

A bevont településeken élő célcsoportra általánosságban jellemző, hogy magas a munkanélküliek és közmunka programban dolgozók száma. A településen élők iskolai végzettsége elmarad az országos átlagtól.
A program legfőbb célkitűzése a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkóztatása, munkaerőpiaci versenyképességük növelése. Az életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, lehetőségének biztosítása, új típusú tanulási formák kialakítása, a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése, a lakosok (kiemelten hátrányos helyzetűek) körében kialakítani az igényt és kompetencia-fejlesztéssel felkészíteni őket az élethosszig tartó tanulásra. A településeken a kulturális intézmények helyi beágyazottságának, presztízsének emelése.

 • A projekt kedvezményezettjei: Nézsa Községi Önkormányzat
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.
 • A szerződött támogatás összege: 78 474 817 Ft
 • A szerződött támogatás mértéke: 100%

Konkrét célkitűzések:

 • alapkompetenciák fejlesztéseefop 373 nezsa c tabla
 • a települések kulturális intézményei LLL tevékenységeinek felmérése, fejlesztése
 • a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése
 • a kultúra bázisán szerzett kompetenciák, készségek, képesség hasznosításával a munkaerőpiacra, valamint a társadalmi közéletbe való visszatérés;
 • új, tartalmában és formájában innovatív tanulási lehetőségek kifejlesztése és elterjesztése
 • a településeken található kulturális intézmények kapcsolati rendszerének bővítése,
 • a bevont lakosok esetében a tanulás tanítása, tanulási kompetenciák fejlesztése;
 • digitális kompetencia-fejlesztés
 • az állampolgári kompetenciák, a kulturális kifejezőkészség, anyanyelvi, idegen nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése,
 • a helyi könyvtárak olvasótáborának növelése, a könyvtárhasználat népszerűsítése a felnőttek, ezáltal a gyermekek körében is.
 • a helyi könyvtárak és közművelődési intézmények nem formális és informális szerepének erősítése

Új Bölcsőde kialakítása Nézsa községben

 szech2020 infoblokk kedv final rgb erfa

A kedvezményezett neve: Nézsa Községi Önkormányzata

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006
A projekt címe: Új Bölcsőde kialakítása Nézsa községben
A szerződött támogatás összege: 89 139 800 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezése: 2020. 03. 10.

A projekt tartalmának bemutatása:

Nézsa Községi Önkormányzat a TOP-1.4.1-16 kódszámú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázatifelhívás keretén belül 89 139 800 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

20A 100%-ban pályázati forrásból létesítettbölcsőde a meglévő óvoda épületének telken belüli bővítésével került kialakításra. A bölcsőde épülete a jogszabályban meghatározott kötelező helyiségek létesítésével, továbbá a legmodernebb energetikai szabványok és a teljeskörű akadálymentesítésfigyelembevételével került megtervezésre, majd megépítésre. Az épületben egy 12 gyermek elhelyezését szolgáló gondozási egység került kialakításra, mely egy gyermekszobából áll. Gyermekszobához tartozik egy gyermeköltöző és egy fürdőszoba. A gyermeköltözők (átadók) a közlekedőkből nyílnak. Az öltözőkben minden gyermek számára elérhető ruha és cipőtároló van, valamint gyermekmosdó, padok, ülőkék kerültek elhelyezésre. Kialakításra került egy játékoktárolására szolgáló raktárhelyiség és egy melegítő konyha is. A beruházás részeként megépítésre került egy 200 m² területű játszótér is az óvodától elkülönített udvarrészen. Az épület akadálymentesen megközelíthető, az ingatlan közelében 1 db akadálymentes parkoló került kialakításra. Az építési kivitelezési munkálatok 2018. októberében kezdődtek meg és 2019. augusztus végére fejezőtek be.

30Az épület 2020. március 12-én ünnepélyes keretek között került átadásra. A projekt részeként beszerzésre kerültek a bölcsőde működtetéséhez szükséges eszközök, berendezések (bútorok, játékok, informatikai és kommunikációs eszközök) mind a gyermekek, mind pedig a dolgozók számára. A bölcsőde létesítésével az önkormányzat alapvető célja volt a növekvő lakossági igények kielégítése, a kisgyermekes családok, elsősorban az anyukák foglalkoztatási rendszerbe történő visszailleszkedésének segítése. További fontos cél volt a bölcsőde és a jelenleg működő óvoda között oda-vissza irányuló kapcsolat. A bölcsőde új ellátási formaként jelent meg a településen, ezáltal a működtetéshez szükséges alkalmazotti létszám révén 3 új állás jött létre.

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Nézsa Községi Önkormányzat 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A Nógrád megyei Hírlap cikke a bölcsőde avatásáról IDE KATTINTVA olvasható

A projekt záró sajtóközleménye EZEN A LINKEN érhető el.

A projekt megvalósulása képekben:

  0201

03   04

05   06

07   08

09   10

11   12

13   14

15   14

 17   18

19   20

21   22

23
24

25

„M2 VONZÁSTÉRSÉG” HELYI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

projekttábla m2 1 800

„M2 VONZÁSTÉRSÉG” HELYI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2016 augusztusában a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által vezetett konzorcium pályázatot nyújtott be a TOP-5.1.2-15-NG1 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázati konstrukció keretében helyi foglalkoztatási paktum kialakításának és megvalósításának támogatására.

A pályázó konzorcium további tagjai: Balassagyarmat Város Önkormányzata, Nézsa Község Önkormányzata és a Nógrád Megyei Kormányhivatal. A projekt teljes költségvetése 1,005 milliárd forint, melynek legalább 70%-át munkaerőpiaci szolgáltatásokra, képzési- és bértámogatásra kell költeni 2021. végéig.

A foglalkoztatási paktum feladata, hogy a helyi foglalkoztatási stratégiában lefektetett célok elérése érdekében erősítse a csatlakozó szervezetek foglalkoztatást segítő együttműködését, társadalmi szerepvállalását, összehangolja a munkaerőpiaci keresletet és kínálatot, megtalálja a megoldást a fejlődő mikro-, kis és középvállalkozások munkaerő igényeinek rugalmas kielégítésére, illetve támogassa a hátrányos helyzetű célcsoportokat annak érdekében, hogy hosszú távra megélhetést biztosító munkát tudjanak találni. Csatlakozhatnak hozzá mindazon Balassagyarmati és Rétsági Járásban működő szervezetek, amelyek egyetértenek a fenti célokkal, és együttműködésükkel támogatni kívánják azok elérését.

Az „M2 Vonzástérség” helyi foglalkoztatási paktum munkaadói partnerkörébe elsősorban a térségben működő mikro-, kis és középvállalkozások tartoznak. A foglalkoztatási paktum képzési, mentorálási és foglalkoztatási programjai a munkaadók Paktumirodához bejelentett igényei alapján indulnak. A nyújtott támogatások lehetnek képzési és foglalkoztatási jellegűek: foglalkoztatást elősegítő képzések, elhelyezkedést segítő bértámogatás, bérköltség és mobilitási támogatások, állásközvetítés, munkaerő-piaci szolgáltatások, önfoglalkoztatóvá válás támogatása, valamint a munkába járáshoz és a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó utazási költségek támogatása. A konzorcium a projekt időtartama alatt 651 hátrányos helyzetű személy elhelyezkedését kívánja elősegíteni.

Az „M2 Vonzástérség” helyi foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodásának aláírására 2017. október 27-én került sor Balassagyarmaton a Városháza dísztermében. A paktumhoz - a konzorciumi tagokon túl - több mint húsz szervezet jelezte csatlakozási szándékát, amelyek között vállalkozások, képzőintézmények, civil szervezetek, kamarák vannak.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala - kihelyezett ügyfélfogadás

A Rétsági Járási Hivatal tájékoztatása alapján:
ÜGYSEGÉDI FELADATELLÁTÁS 2022.NOVEMBER 2. - 2022. DECEMBER 21.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala tájékoztatása szerint az ügysegédi feladatellátás 2022. november 2-tól 2022. december 21-ig az alábbiak szerint módosul:
Szerdán: Nagyoroszi 8.00-9.45 óráig
               Diósjenő 13.00-15.00 óráig
Csütörtökön: Romhány 8.00-10.00 óráig
Pénteken: Nézsa 8.00-9.00 óráig
Az ügysegédi feladatellátás fenti időszakban a többi településen szünetel!
2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig bezárólag a kormányzati igazgatási szünet elrendelése miatt az ügysegédi feladatellátás minden településen szünetel.

Cikk folytatása

Ez a weboldal cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.