• -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2216
 • -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2218
 • -05-18
 • -05-18 2219
 • -05-18
 • -05-18 2220
 • -05-18
 • -05-18
Nézsa cimer

Helyi ügyek

Magyar Falu program - Urnafal kialakítása Nézsa településen

Egyházi Közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett neve: Római Katolikus Plébánia

Projekt címe: Urnafal kialakítása Nézsa településen

Szerződött támogatás összege: 5.435.600- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A Kormány a Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett " Egyházi Közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése" című, MFP-FFT/2022 kódszámú pályázati kiírás alapján Nézsai Római Katolikus Plébánia benyújtott pályázatát támogatta.

A projekt tartalma: Nézsai Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő temetőben urnafalat építettet. A tervezett fejlesztés során a ravatalozó épület mellet 45db*2 urna elhelyezésére alkalmas új urnafal épült.

A projekt befejezési dátuma: 2022. 10. 13.

A projektazonosító száma: 3346547642

1 800

Magyar Falu Program - Közművelődési szakember foglalkoztatása Nézsán

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás

Kedvezményezett neve: Nézsa Községi Önkormányzat

Projekt címe: Közművelődési szakember foglalkoztatása Nézsán

Szerződött támogatás összege: 5.035.335- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A Kormány a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett " Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás" című, MFP-KEB/2021 kódszámú pályázati kiírás alapján Nézsa Községi Önkormányzatának benyújtott pályázatát támogatta.

A projekt tartalma: A projekt keretében biztosított bértámogatással teljes munkaidős közösségszervező foglalkoztatásra került sor településünkön. Munkája esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységek fejlődéséhez, valamint a közösségek közötti kapcsolat kialakításához. A sikeres pályázatnak köszönhetően sikerült beszerezni a Művelődési házba 109 db rendezvény széket, 10 db rendezvény asztalt. A közösségszervező feladatai ellátásához beszerzésre került 1 db lap top, 1 db nyomtató, 1 db hangfal.

A projekt befejezési dátuma: 2022. 11. 30.

A projektazonosító száma: 3285225429

Magyar Falu Program - Óvodai kerítés felújítása Nézsán

Kedvezményezett neve: Nézsa Községi Önkormányzat

Projekt címe: Óvodai kerítés felújítása Nézsán

Szerződött támogatás összege: 4. 864. 860,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A Kormány a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírás alapján Nézsa Községi Önkormányzatának benyújtott pályázatát támogatta.

A pályázat célja az volt, hogy az óvodás gyerekek számára a megújult belső terek mellett egy olyan külső tér kerüljön kialakításra, amely szavatolja biztonságukat. A régi kerítés elbontásra került, helyébe KÓTAI ponthegesztett táblás kerítés és 2 db 170*200cm méretű kiskapu beépítésre került.

A projekt befejezési dátuma: 2021.12.31.

A projektazonosító száma: 3284739981

Kommunális eszköz beszerzése

Kedvezményezett neve: Nézsa Községi Önkormányzat

Projekt címe: Kommunális eszköz beszerzése

Szerződött támogatás összege: 2. 027. 554,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A Kormány a Magyar Palu Program keretében 2021-ben meghirdetett "Kommunális eszköz beszerzése" című, MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázati kiírás alapján Nézsa Községi Önkormányzatának benyújtott pályázatát támogatta.

A pályázati támogatásból 1db AGM 180 függesztett rézsmulcsozó, és 1db AGM model 13 függesztett TLT hajtású ágaprító felső kifújóval szerzet be.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.04.30

A projektazonosító száma: 3289374965

273153533 827008338698929 7545049323543531713 n  273480978 220818030187066 1172162169474100553 n273602328 886643938678034 3902052409849075826 n  273640840 668788100944447 1349374498394913261 n

Belterületi járdák kialakítása Nézsa községben

Projekt címe: Belterületi járdák kialakítása Nézsa községben
Projekt kódszám: MFP-BJA/2019.
Kedvezményezett neve: Nézsa Községi Önkormányzat
Támogatási összeg: 1.150.378, -Ft

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett a „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” című pályázati kiírásra Nézsa Községi Önkormányzat 2019. szeptember 30-án pályázatot nyújtott be.

A benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, így az Önkormányzat a támogatásra jogosulttá vált.  

Nézsa Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében a támogatói okirat értelmében a Nézsa, Rákóczi és Széchenyi utcák járda kialakítás munkáinak anyagköltségére 1.150.378, -Ft összegű, vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült.

20210602 082603  20210602 115307

20210607 123313

20210607 123445  20210609 102429

20210707 122043

20210707 122138

20210707 122321  20210721 105027

A közösség erősítése Nógrádtól Kállóig

szech2020 infoblokk kedv final rgb erfaTOP-5.3.1-16-NG1-2017-00006 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

A projekt címe: A közösség erősítése Nógrádtól Kállóig

A kedvezményezett neve: Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00006

A szerződött támogatás összege: 100 000 000,- Forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2018. július 1- 2023. március 31.

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA, TARTALMA

A Cserhát dombvidéke jellegzetes nógrádi táj. Völgyek közt megbújó kis falvaival nagyrészt zárt természeti egységet jelent. Az elmúlt évszázadokban ez a falvak/községek, illetve plébánia közösségek társadalmilag zárt világát is jelentette, ami magyarázatul szolgál arra, hogy nagyon kis földrajzi távolságok ellenére is a helyi szokások, hagyományok, vagy a népviselet egyedi jellegzetességeket mutatnak. Ez a szelíd dombsági táj már nem agglomeráció, hanem a fővároshoz legközelebb eső önálló arculatú természeti és történeti-néprajzi egység. E patakokkal átszőtt, lombos erdőkkel borított táj apró falvaihoz gyakran várromok, kúriák és kastélyok tartoznak. Jó néhány középkori eredetű templommal, néhol annak romjaival is találkozunk. A falvak templomai jellemzően magaslati helyen, közel az éghez épültek. Ősi kegyhelye a Szent László király csodás ugratása nyomán keletkezett Mátraverebély-Szentkút, majd néhány további zarándokhely is létesült. Ég és föld, ember, közösség és természet színes harmóniája valósult meg itt évszázadokon keresztül, máig hatóan.

Területünk népe a palóc népcsoporthoz tartozik, és sok vonásában különbözik a Szécsény - Pásztó - Zagyva vonaltól keletre élő, a történelem során kevésbé bolygatott palóc néptömbtől. A Cserhát vidékét erősen sújtották a török hódoltság pusztításai. A 17. századtól, de főképpen a 18. sz. folyamán a túlélő magyar lakosság mellé szlovákok telepedtek, illetve a szomszédos védettebb megyékből, és Nógrád északi vidékeiről magyarok is. A vegyes lakosságú falvakban az evangélikus vallású szlovákok és a katolikus magyarok hosszú együttélése során szoros kapcsolat alakult ki. Megtanulták egymás nyelvét, házasodás révén utóbb rokonságok jöttek létre.

A jobbágyfelszabadítást követően az itteni parasztság gazdálkodása elmaradt az országos átalakulás ütemétől. A történeti, társadalmi körülmények sajátos volta (a szűkös birtokviszonyok, nagyobb város nélküli térség, az ipar késői kibontakozása stb.) korlátozta az itt élők lehetőségeit, s szerepet játszott abban, hogy a vidék parasztságának életmódja, kultúrája lassabban változott, és számos régies vonást örökített át az utóbbi évtizedekre. Ezen a tájon még a 20. század közepén is nagyrészt önellátásra berendezkedve, földművelésből, állattartásból éltek. Az elzártság, az elszigetelt életforma emberöltőkön át megőrizte a hagyományos életmódot, az archaikus szokásokat. A természetbe ágyazott életmóddal összefüggésben a községek vallásos élete is közösség, kultúra és identitás meghatározó jelentőségű részben még napjainkban is. Magyarországon e településeken járnak legnagyobb arányban templomba, és tartják meg az egyházi év ünnepeit. Palócnak lenni korábban maradinak, oktondinak számított, de évtizedek óta szívesen vállalják ilyen mivoltukat, mert már a közösségi-etnikai karakter megtartó erejű kifejezése lett. A hagyományok éltetése és a közösségi lét serkentése a falusi élet fönnmaradásához ma már nélkülözhetetlen.

Vanyarc, Erdőkürt, Galgaguta, Nógrádkövesd, Bercel és Bér egymással szomszédos települések, és szokásaik, hagyományos közösségi kultúrájuk is összekapcsolja őket. A Vanyarci Haluska Fesztivál ez egyik legnépszerűbb, országos hírnévnek örvendő szlovák rendezvény. Berkenye és Szendehely a sváb települések a megye nyugat-nógrádi részén, ahol még a mai napig fellelhetők szokásaik, ünnepeik.

Nógrádsáp, Nézsa, Keszeg, Ősagárd és Nőtincs a magyar népi hagyományokat erőteljesen ápoló, aktív közösségi élettel bíró települések. A térségbeli és lokális hagyományok felélesztése, újra erősítése révén táplálhatja polgárai nemzeti és helyi identitását, erősítheti a fiatalság hazaszeretetét és ragaszkodását szülőföldjéhez.

A projekteben részt vevő települések:

Bér Község Önkormányzata
Bercel Község Önkormányzata
Berkenye Község Önkormányzata
Erdőkürt Község Önkormányzata
Galgaguta Község Önkormányzata
Kálló Község Önkormányzata
Keszeg Község Önkormányzata
Nézsa Község Önkormányzata
Nógrád Község Önkormányzata
Nógrádkövesd Község Önkormányzata
Nógrádsáp Község Önkormányzata
Nőtincs Község Önkormányzata
Ősagárd Község Önkormányzata
Szendehely Község Önkormányzata
Vanyarc Község Önkormányzata

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósult meg.

További információ kérhető:

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.
2687 Bercel, Béke út 1.
Telefon: +36 (70) 984 8473
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A kapcsolódó sajtóközleméányt IDE KATTINTVA olvashatják.

MFP-OUF/2019 „ Óvoda udvar”

Nézsa Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, MFP-OUF 2019 kódszámú Óvoda udvar fejlesztése című pályázati felhívás a "Csodakert Óvoda és Bölcsőde játszókert kialakítása, játszótéri elemek elhelyezésével” című projekt keretében 4.667. 467 Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Támogatott: Nézsa Községi Önkormányzat

Program száma: MFP-AEE/2019

Alprogram neve: Óvoda Udvar

Megvalósítás éve: 2021

Támogatás összege: 4. 667. 467 forint

20210506 122655 20210506 122801

20210506 122708 20210506 122808

20210506 122715 20210506 122833

20210506 122736 

mfp logo rgb

 

Fontos változások a gépjárműadóval kapcsolatban

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatjuk, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2020. december 31-ig hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látta el. A törvénymódosítás alapján az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) vette át.

Cikk folytatása

Humán szolgáltatások fejlesztése Nőtincs térségében

szechenyi 2020Kedvezményezett neve: Nőtincs Község Önkormányzata által vezetett konzorcium

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00120

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Nőtincs térségében

Támogatás összege: 249 629 464 forint

Támogatás mértéke: 100%

A projekt célja Nőtincs, Alsópetény, Felsőpetény, Ősagárd, Nézsa, Nógrádsáp és Legénd helyi viszonyainak megfelelő, a megalkotott helyi esélyegyenlőségi programban lefektetett célcsoportra fókuszáló, őket támogató komplex szolgáltatásfejlesztés megvalósítása. A fejlesztések a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére koncentrálnak.

A célok elérése érdekében régiós szinten mind a munkaerő kereslet bővítésére, mind a munkaerő kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztésére szükség van. A kereslet élénkítése elsősorban a gazdaságpolitika, gazdaságfejlesztés eszközeivel érhető el, míg a munkaerő aktiválása és foglalkoztathatóságának javítása a foglalkoztatáspolitika egyik legfőbb feladata.

Specifikus célok:

 • A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése. 1 5 3 notincs tabla
 • A fiatalok aktiválása, munkába állásuk ösztönzése és foglalkoztathatóságuk javítása. A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása.
 • A munkaerő versenyképességének javítása.
 • A gazdasági igényekhez igazodó szak- és felnőttképzési intézményrendszer kialakítása.
 • A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.
 • A szociális gazdaság fejlesztése Projektünk harmonizál az „együttműködő társadalom” prioritási tengellyel, és a következő tematikus célok valósulnak meg:
 • Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében
 • A marginalizálódott közösségek – különösen a romák körében – társadalmi-gazdasági integrációja
 • A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
 • A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása
 • Hozzájárulás a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák megvalósításához
Sajtóközlemény 2018. 03. 16.

Magyar Falu Program - Művelődési ház külső nyílászáróinak cseréje

Művelődési ház külső nyílászáróinak cseréje

Kedvezményezett neve: Nézsa Községi Önkormányzat

Projekt címe: Művelődési ház külső nyílászáróinak cseréje

Szerződött támogatás összege: 25.005.699- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A Kormány a Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" című, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázati kiírás alapján Nézsa Községi Önkormányzatának benyújtott pályázatát támogatta.

A pályázat célja az volt, hogy a régi ablakok és ajtók kibontásra kerültek és az eredeti méretekkel megegyező méretű REHAU GENEO MD szálerősített profilú bukó – nyíló fehér színű műanyag ablakok kerültek beépítésre. A kétszárnyú fa ajtók szintén kibontásra kerültek és helyettük egyedi gyártású alumínium vázszerkezetű szintén hőszigetelt üvegezésű szerkezetek kerültek beépítésre.

A projekt befejezési dátuma: 2022.10.31.

A projektazonosító száma: 3345296297

20220713 082721

20220713 082729
20220713 082823
20220713 083246
20220713 083324
20220728 080213
20220728 080549

Magyar Falu Program - Szolgálati lakás

Kedvezményezett neve: Nézsa Községi Önkormányzat
A projekt címe: Szolgálati lakás felújítása Nézsa településen
A szerződött támogatás összege: 21. 849.248Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.06.07.
A projekt azonosító száma: 3031949177

A projekt rövid összefoglalója:

Nézsa Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően Szolgálati lakás felújítását valósította meg a 2618 Nézsa Táncsics út 30. hrsz: 10. területen. A beruházás 2021. november 30-ra készült el. A fejlesztési beruházásra 21.849.248 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. 1.473.918 Ft-ot eszközök beszerzésére fordítottunk. A projekt keretében maximálisan érvényesül az energiahatékonysági szempontok mellett a fenntarthatósági szempontok is. Az épület új homlokzati, lábazati és födém hőszigetelést és új nemes vakolatot kapott. Kicserélésre kerültek a nyílászárók, új padlószigetelés és burkolat került elhelyezésre, továbbá megtörtént az épület fűtéskorszerűsítése. A támogatás terhére az épületbe beépíthető háztartási eszközök kerültek beszerzésre.

Beszerzett eszközök száma 5 db.

 • Mosógép 1db
 • Kombinált tűzhely 1 db
 • Kombinált hűtőszekrény 1 db
 • Mikrohullámsütő 1db
 • Mosogató gép 1 db

20220302 083603  20220302 084412

20220302 084506  20220302 083355

Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés

Kedvezményezett neve: Nézsa Községi Önkormányzat

Projekt címe: Közterület karbantartását biztosító eszközbeszerzés Nézsa településen

Szerződött támogatás összege: 4 487 849,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Nézsa Községi Önkormányzat a Közterület karbantartás szolgáló eszközbeszerzése alprogram, belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását, településtisztasági szolgáltatást biztosító gépek, eszközök beszerzése tevékenysége keretében, fűnyíró traktor, utánfutó, motorfűrész és bozótvágó beszerzésére nyert támogatást. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.

A projektazonosító száma: 3087858908

img 2d229e70c96315dd092394979c94f5a9 v  img 86c252df63aaeb819c18993ded01d4f8 v

img 87ca4fa3ce737ab92477525bf4ed2513 vimg aa7d019dc3dbe2aa02862254286e516a v

20220124 140355

Visegrad Fund

visegrad fund logo blueDescription of the main project objective:

The aim is for the participants to expand their knowledge of the natural beauties, culture and history of the V4 countries by visiting each other's countries. It is a priority to acquaint the children with the folk traditions and customs of the V4 countries and through them the old folk handicraft techniques, as well as the folk crafts that have been almost forgotten.

Contact details of the project coordinator for further information: Styevó Gábor Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Grant support received by the project from the Visegrad Fund is 26.506,-Eur

Direct link to the Visegrad fund’s website: www.visegradfund.org.

Direkt link to the project partners:

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Magyar Falu Program

Nézsa Községi Önkormányzat

MFP-AEE/2019  "Orvosi eszköz"

MFP-OUF/2019  "Óvoda udvar”

MFP-BJA/2019 "Belterületi járdák kialakítása Nézsa községben "

MFP-KKE/2020 "Közterület karbantartás szolgáló eszközbeszerzés"

MFP-KOEB/2021 "Kommunális eszköz beszerzés"

MFP-SZL/2019 - Szolgálati lakás

MFP-ÖTIK/2021 -  „Óvodai kerítés felújítása Nézsán”

MFP-ÖTIK/2022- Művelődési ház külső nyílászáróinak cseréje

MFP-KEB/2021 - Közművelődési szakember foglalkoztatása Nézsán

Római Katolikus Plébánia

MFP-FFT/2022- Urnafal kialakítása Nézsa településen

MFP-AEE/2019 Orvosi eszköz

Megvalósult a Magyar Falu programon belül elnyert eszközök beszerzése. A bővítés során a házi orvosi rendelő kapott csaknem 5 millió forintértékben, kézi műszereket és informatikai eszközöket.

Támogatott: Nézsa Községi Önkormányzat

Program száma: MFP-AEE/2019 Alprogram neve: Orvosi eszköz

Megvalósítás éve: 2020

mfp logoTámogatás összege: 4.999.974 forint

 

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA NÉZSÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

129 nezsa ctabla

A Pályázathoz kapcsolódó sajtóközlemény IDE KATTINTVA olvasható.

Településfejlesztési koncepció

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE a lakosság és a partnerek számára

Ezúton tájékoztatom a község lakosságát és az érintett partnereket, hogy Nézsa Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben (a továbbiakban: 314/2012. kormányrendelet) foglaltaknak megfelelően teljes közigazgatási területén felülvizsgálja településfejlesztési koncepcióját és településrendezési eszközeit. 

A felülvizsgált településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök, azaz a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv tervezete megtekinthető alant. 

A fenti dokumentumoknak a teljeskörű nyilvánosság biztosításával történő véleményezése céljából a 314/2012. kormányrendelet 29/A. § (2) és (3) bekezdése alapján az Önkormányzat

lakossági fórumot hirdet.

A kijárási korlátozásokról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése rendelkezéseinek értelmében a

lakossági fórumot a szokásos módon megtartani nem szabad.

A véleményezésben résztvevők a településrendezési eszközök tervezetével kapcsolatban kizárólag elektronikus úton kérdéseket tehetnek fel, valamint észrevételeket, javaslatot tehetnek a polgármesternek címzett, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mailben 2020. május 31-ig.

Várom minden helyi lakos, érintett, vállalkozás, civil szervezet és egyház észrevételét!

Nézsa, 2020. május 14.

Styevó Gábor s.k. polgármester

[A fenti felhívás elektronikus változata megtekinthető IDE KATTINTVA.]

Nézsa község településfejlesztési koncepciójához kapcsolódó dokumentumok kattintás után olvashatók, letölthetők:

Helyi Építési szabályzat

Belterületi szabályozás

Külterületi szabályozás

Alátámasztó javaslat a településrendezési eszközök felülvizsgálatához

Településszerkezeti terv

Településszerkezeti változások

Településszerkezeti terv

NÉZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE

Településfejlesztési koncepció Véleményezési anyag

Örökségvédelmi hatástanulmány

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Ez a weboldal cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.